Ideen bag PMM Vasco Emergency Team

Polish Medical Mission og Vasco Electronics er gået sammen, og efter tre måneders omfattende forberedelser er de ved at oprette et beredskabshold der kan indsættes hurtigt. Dets mission er at yde lægehjælp til mennesker rundt om i verden inden for 24-48 timer efter en naturkatastrofe eller humanitær krise.

Begge organisationer har det fælles formål at hjælpe mennesker: PMM har ydet lægehjælp rundt om i verden i 23 år, mens Vasco Electronics' mission er at lette interpersonel kommunikation og nedbryde sprogbarrierer. Desuden er den administrerende direktør, Maciej Góralski, også en erfaren paramediciner, som altid er drevet af at hjælpe dem, der har brug for hjælp. Det var sådan, at initiativet til at oprette et team blev født.

"Vasco Electronics kommer til at støtte et team under udvikling inden for organisationen, planlægning af redningsaktioner samt hjælp til opbevaring og indkøb af udstyr/medicin. Vi kommer også til at støtte teamets indsats lokalt og globalt, herunder planlægning og gennemførelse af fundraising. Sidst, men ikke mindst, har vi til hensigt at finansiere uddannelse af teamet - både inden for rammerne af faglig udvikling og vedrørende principperne for missionens sikkerhed, biologiske trusler og terrortrusler samt udvalgte aspekter af nød-, trope- og rejsemedicin", siger Maciej Góralski, administrerende direktør for Vasco Electronics, en erfaren paramediciner og Emergency Team Leader.

Teamets mission

Efter omfattende forberedelser starter rekrutteringen til PMM Vasco Emergency Team. Hovedopgaven er at nå ud til steder, der er ramt af naturkatastrofer og humanitære kriser. For at kunne yde den bedst mulige hjælp vil PMM Vasco Emergency Team bestå af professionelt uddannet medicinsk personale med adgang til eget udstyr og logistik. Teamets arbejde vil være underlagt Verdenssundhedsorganisationens (WHO) direktiver. Desuden vil medlemmerne af beredskabsholdet have adgang til uddannelse, både medicinsk og ikke-medicinsk, for løbende at forbedre deres kompetencer.

Vores arbejde

Vi handler, når de lokale sundhedstjenester ikke er i stand til at reagere hurtigt og effektivt. Vi når frem til steder, der er ramt af katastrofer og humanitære katastrofer, inden for 24-48 timer efter hændelsen.

På grund af situationen i verden vil vores første opgave være at hjælpe ofrene for krigen i Ukraine. Dette er dog kun det første skridt i vores mission. Allerede i løbet af i år planlægger vi at tage til Afrika med humanitær bistand. I sidste ende vil din hjælp, sammen med os, nå frem flygtningelejre og være en del af nødhjælpsarbejde.

Ud over at reagere hurtigt på nødsituationer vil PMM Vasco Emergency Team være involveret i langsigtede projekter, der kan have indflydelse på situationen i mange lande rundt om i verden.

Om teamet

Hos Vasco Electronics deler vi passionen med The Polish Medical Mission, men vi er også åbne over for og har lyst til at hjælpe mennesker.

Det er sådan, at PMM Vasco Emergency Team blev født, hvis hovedopgave er at hjælpe mennesker over hele verden, primært i nødsituationer.

På alle stadier af teamets eksistens kommer Polish Medical Mission til dele ud af erfaringer, så personalet kan udføre deres opgaver bedst muligt og i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) standarder. Hos Vasco Electronics er vi forpligtet til at medfinansiere holdets uddannelse, så det altid kan yde bistand af højeste kvalitet.

Holdet har til formål at samle energiske, åbensindede mennesker med en mission om at afhjælpe menneskelige lidelser. Vi er fulde af håb om, at vores handlinger kan have en reel indvirkning på vores verden.