Privatlivspolitik

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

I forbindelse med ikrafttrædelsen den 25. maj 2018 af Databeskyttelsesforordningen, der blev vedtaget den 27. april 2016 af Europa-Parlamentet, som vedrører beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (i det følgende benævnt "GDPR"), vi informerer, at du har følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger af Vasco Electronics s.m.b.a. S.K.A. med sit hjemsted i Krakow, Pokoju 1 allé / CTA / 350 Polen.

privatlivs
 • 1. Ansvarlig for dine personlige oplysninger

  Vasco Electronics s.m.b.a. S.K.A. med sit hjemsted i Krakow 31-548, Pokoju 1 allé / CTA / 350 er ansvarlig for dine personlige oplysninger.

  Du kan kontakte os på e-mail: gdpr@vasco-electronics.com

 • 2. Vi behandler dine personlige oplysninger til følgende formål:

  • værdiansættelse af en tjenesteydelse og levering af en tjenesteydelse — jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, behandling af klager – jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR (behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt og/eller af hensyn til gennemførelse af en kontrakt);
  • afsendelse af e-mail meddelelser i klientpanelet — jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse); selskabets legitime interesse er at informere kunden om aktiviteter, der er relateret til tjenesteydelser for at øge komforten ved brug af hjemmesiden;
  • telefonisk kontakt for spørgsmål vedrørende levering af tjenesteydelsen — jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (accept);
  • udstedelse af en faktura og opfyldelse af andre forpligtelser som følge af anvendelsen af bestemmelserne i skattelovgivningen — jf. artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR (behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler virksomheden);
  • opbevaring af ubetalte henvendelser — jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse); selskabets legitime interesse er at få nye kunder og levere flere tjenesteydelser;
  • tildeling af rabat — jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (godkendelse);
  • for at fastslå udøve eller forsvare juridiske krav — jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse); selskabets legitime interesse er beskyttelse af selskabets ejendomsinteresse;
  • arkiverings- og bevismæssig med formålet at sikre information, der kan bruges til at bevise fakta — jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse); selskabets legitime interesse er at besidde oplysninger nødvendige for, for eksempel, statsmyndigheder;
  • analytisk, bestående af blandt andet analyse af data indsamlet automatisk når hjemmesiden bruges, inklusive cookies — jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse); selskabets legitime interesse er at undersøge brugeraktivitet;
  • administration af hjemmesiden — jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse); selskabets legitime interesse er at effektiv servicestyring;
  • indsendelse af en kommentar på hjemmesiden — jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (accept);
  • din meningstilkendegivelse om vores tjenesteydelser — jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (godkendelse);

  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.

  Afgivelse af alle personlige oplysninger er frivilligt, dog:

  • afgivelse af oplysninger såsom navn, e-mailadresse er nødvendigt for værdiansættelse af en tjenesteydelse og indgåelse af en kontrakt (det vil være umuligt at levere tjenesteydelser uden disse oplysninger);
  • afgivelse af oplysninger såsom navn, e-mailadresse, sagsnummer er nødvendigt for klagebehandling, og i tilfælde af tilbagebetaling – også din adresse og bankkontonummer;
  • afgivelse af oplysninger såsom navn og efternavn eller firmanavn, kontoradresse, CVR-nummer er nødvendigt for udstedelse af en faktura som følge af anvendelsen af lovbestemmelser (udstedelse af en faktura vil være umuligt uden disse oplysninger);
  • afgivelse af oplysninger såsom navn, e-mailadresse er nødvendigt for tildeling af rabat på de fremtidige tjenester (tildeling af rabat vil være umuligt uden disse oplysninger).
 • 3. Datamodtagere

  Dine personlige oplysninger kan videregives til vores kurerer, advokater, betalingsbehandlingsfirmaer, hostingfirma, regnskabsfirma, forsikringsselskab, firma, der er ansvarlig for ERP-systemet, firma, der er ansvarlig for kundeservicestyring, som for eksempel Klarna. Derudover kan vi blive retligt forpligtet at videregive dine personlige oplysninger til private og offentlige enheder.

 • 4. Ingen brug af personlige oplysninger til automatiseret beslutningstagning.

  Dine personlige oplysninger vil ikke anvendes til automatiseret beslutningstagning, inklusive profilering.

 • 5. Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation.

  Administratoren videresender ikke din personlige data til andre lande, i særdeleshed ikke uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Herefter EEA - som inkluderer Den Europæiske Union, Norge, Liechtenstein og Island) eller til internationale organisationer bortset fra cookies, som anvendes af udbydere af bestemte hjemmesidefunktionaliteter og er lavet uden for EØS i overensstemmelse med privatlivspolitikken:

 • 6. Opbevaring af personlige oplysninger.

  Dine personlige oplysninger opbevares:

  • i løbet af kontraktperioden — i henhold til behandling af personlige oplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af en kontrakt;
  • i 3- eller 10-års-periode + 1 år — i henhold til behandling af personlige oplysninger for at fastslå udøve eller forsvare juridiske krav (perioden afhænger af, om begge parter er iværksættere eller ej);
  • i 6-måneders-periode — personoplysninger, der blev indsamlet ved værdiansættelsen af en tjenesteydelse, men der sket ingen kontraktindgåelse alligevel dvs. behandles med det formål at indgå en kontrakt;
  • i 5-års-periode — ii henhold til behandling af personlige oplysninger i forbindelse med opfyldelse af skatteforpligtelser;
  • indtil samtykke trækkes tilbage eller behandlingsformål er opnået men ikke længere end i 5 år — i forhold til behandling af personoplysninger som baseres på et samtykke;
  • indtil der indgives indsigelse eller behandlingsformål er opnået men ikke længere end i 5 år — i forhold til behandling af personoplysninger som baseres på forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse eller til markedsføringsformål;
  • indtil forældet eller udløbet men ikke længere end i 3 år — i forhold til behandling af personoplysninger til analytiske formål, brug af cookies og webstedsadministration.
 • 7. Dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger.

  Du har ret til at få adgang til oplysningerne indhentet om dig. Du har ret til at korrigere eventuelle fejl i oplysningerne eller til at oplysningerne bliver slettet. Du har ret til begrænsning af behandling, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

  Ønsker du at udøve disse rettigheder, og ved spørgsmål i øvrigt, kan vi kontaktes via:

  I din henvendelse skal du angive oplysninger, som giver os mulighed for at identificere dig.

 • 8. Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.

  Du har også ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, som har ansvaret for persondatalovgivningen – til Chef for Databeskyttelseskontoret, hvis du finder at behandlingen af dine personoplysninger overtræder af persondataforordningen.

Oplysninger om brug af cookies på vasco-electronics.dk.

 • 1. Generelle oplysninger

  Ejeren af webstedet er Vasco Electronics Selskab Med Begrænset Ansvar S.K.A. med sit hjemsted i Krakow 31-548, Pokoju 1 allé / CTA / 350., NIP 6772369151, i det følgende benævnt "Websted.”

  Vi respekterer privatliv af brugere af vores websted vasco-electronics.dk. Vi bruger organisatoriske og tekniske løsninger for at forhindre tredjeparter i at forstyrre vores brugeres privatliv.

 • 2. Sikkerhedsniveau

  Vores mål er at sikre et højt beskyttelsesniveau der følger af gældende lovgivning:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse),
  • Loven af 18. juli 2002 om levering af ydelser ad elektronisk vej,
  • Telekommunikationsloven af 16. juli 2004.

  Brug af vores websted med hensyn til online-køb udføres ved hjælp af SSL-protokollen, som er en speciel standard for datatransmission inden for dataoverførselsbeskyttelse, fordi datatransmissionen ved hjælp af denne protokol er kodet. Vores websted indeholder muligvis links til tredjeparters websteder.

  Cookies fra tredjeparters websteder, såsom: Facebook, Twitter, Google kan placeres på din enhed via disse links for at forbedre vores websteds funktionalitet.

  Handler i vores butik er sikret gennem SSL-protokol som er en særlig standard for krypteret dataoverførsel. Inden for rammerne af butikken er der links som sender brugere videre til andre hjemmesider. For at forbedre butikkens funktionalitet kan cookies fra andre hjemmesider blive placeret på din enhed gennem links for eksempel fra: Facebook, Twitter og Google.

  I dette henseende kan data, heriblandt cookies, stilles til rådighed og blive brugt af disse juridiske personer/selskaber.

  Privatlivspolitikken og regler for brug af cookies, oprettet af de nævnte selskaber, er uden for webstedets kontrol.

  Vi anbefaler, at du læser både deres privatlivspolitikker og deres brug af cookies før brug af andre tjenester.

 • 3. Ordbog

  • Cookie - oplysninger, som et websted har gemt på din PC. Når du vender tilbage til webstedet, kan det aflæse disse oplysninger, dvs. sine egne cookies.
  • Systemlog - oplysninger på brugerens PC som transmitteres af PC’en hver gang der oprettes forbindelse. Den kan indeholde et antal data, herunder en IP-adresse som kan ofte bruges til at identificere det sted, hvorfra en enhed skaber forbindelse til internettet.
  • IP-adresse - alle enheder, der er forbundet til internettet, tildeles et nummer, der er kendt som internetprotokoladresse (IP-adresse). Den kan være statisk eller dynamisk afhængigt af den måde, den er tilknyttet enheden (permanent eller tildelt).
  • URL – beskriver adressen på en bestemt ressource et sted på Internettet, bedre kendt som en web-adresse. En webstedsadresse www er baseret på URL format.
 • 4. Dataindsamling

  Vi gemmer serverforespørgsler, der genkendes af URL’er, og vedrører:

  • IP-adresse af en slutenhed,
  • et navn på en brugerstation hvis identifikationen er muligt via HTTP protokol,
  • et brugernavn angivet under en godkendelsesproces,
  • forespørgsels modtagelsestid,
  • den første linje i http-anmodning,
  • http svarekoder, antal data sendt af en server, hvis webstedet blev tilgået via en ekstern server,
  • henviser-URL (tidligere besøgt webside),
  • oplysninger om en brugers browser,
  • oplysninger om fejl i en transaktion.

  Disse oplysninger gør det ikke muligt at identificere direkte personer der besøger siden.

  Webstedet indsamler ikke oplysninger automatisk bortset fra dem, der er indeholdt i cookies.

  Du kan altid ændre din browsers privatlivsindstillinger.

  Hvordan?

  Klik nedenfor for at se en trin-for-trin guide.

 • 5. Cookies, Cookiepolitik

  Vi bruger cookies på vores hjemmeside i henhold til artikel 173 i telekommunikationsloven af 16. juli 2004. Det er IT-data, som regel tekstfiler, der gemmes på brugeres slutenheder. Cookies indeholder normalt webstedets navn, opbevaringstid og nummer.

  Vi anvender følgende typer af cookies:

  • Sessionscookies – cookies som udløber ved afslutning af en browsersession, som begynder når en bruger åbner browservinduet og slutter, når brugeren går ud af browseren.
  • Permanente cookies – cookies som "forbliver" (opbevares) på enheden efter afslutning af en browsersession, og som derfor giver mulighed for at huske brugerens præferencer eller handlinger, når de vender tilbage til webstedet.
  • Performance cookies – indsamler information om, hvordan du bruger en hjemmeside.
  • Nødvendige cookies – hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar, nødvendige for korrekt ordrebehandling.
  • Funktionelle cookies – gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på.
  • Førstepartscookies – cookies indstillet af webstedet, som vises i browservinduet – identificeret ved domænenavnet i browservinduets adresselinje.
  • Eksterne cookies – fra et andet, eksternt websted.

  Disse filer indeholder ikke oplysninger, som kan bruges til at identificere en bruger som individ eller giver en mulighed for at bestemme brugerens personlige data. Du har indflydelse på omfanget af information der indsamles ved justering af indstillingerne i den webbrowser du bruger. Vi anbefaler at du bruger "hjælp-funktionen" i din browser for at tilpasse browserindstillinger til dine behov og ændre betingelserne for opbevaring eller modtagelse af cookies.

  Sådan ændrer du browserens privatlivsindstillinger:

  Ændring af cookie-indstillinger på de mest populære internet-browsere:

  • Google Chrome:

   Klik menuen (øverst til højre), gå til Indstillinger > Avanceret.

   Under "Sikkerhed og privatliv" skal du klikke på Indstillinger for websites Cookies. Aktivér eller deaktiver "Tillad, at websites gemmer og læser cookiedata".

  • Internet Explorer 6.0 and 7.0:

   Funktioner > Internetindstillinger. Vælg fanen Beskyttelse af personlige oplysninger, og flyt derefter skyderen under Indstillinger helt op for at blokere alle cookies eller helt ned for at tillade alle cookies. Vælg OK.

  • Mozilla Firefox:

   I browsermenuen: Indstillinger> Privatliv & sikkerhed. Firefox bruger “brugerindstillinger”. Du bestemmer om Cookies ved at klikke - eller ej - på Accepter cookies.

  • Opera:

   I browsermenuen: Indstillinger> Præferencer> Avanceret. Du bestemmer om cookies ved at sætte flueben i cookies eller ej.

  • Safari:

   I Safari rullemenu skal du vælge Præferencer og klikke på Sikkerhedsikonet. Her vælger du sikkerhedsniveauet i området "Accepter cookies".

  Mere information om cookies er tilgængelig på https://da.wikipedia.org/wiki/Cookie eller i "hjælp-funktionen" i browseren.

  Hver bruger har ret til at indstille niveauet for privatlivets fred og typen af cookies.

  Vi indsamler oplysninger om din brug af dette websted gennem cookies. Webstedetsadministratoren bruger cookies til at indsamle oplysninger om brug af webstedet.

  Cookies gør det muligt for administratoren at:

  • opretholdelse af en brugersession (efter indlogning), så en bruger slipper for at skulle indtaste brugernavn og adgangskode på hver enkelt underside,
  • tilpasning af webstedet til brugernes behov, oprettelse af visningsstatistikker.
  • bekræfte brugerens aktivitet på hjemmesiden, hvilket inkluderer at bekræfte at brugeren ikke er en robot - som del af reCAPTCHA-mekanisme leveret af Google.

  ReCAPTCHA fungerer igennem en simpel algoritme der analyserer brugeraktiviteten ved at tage et skærmbillede af brugerens vindue. Hvis denne aktivitet anses for at være mekanisk (som en robots aktivitet), bliver det markeret i systemet.

  ReCAPTHA indsamler og analyses følgende data:

  • Brugermønstre
  • Antal af museklik som brugeren har foretaget på en side eller tryk på en applikation
  • Brugerens webbrowser sprogindstilling i spørgefelter
  • CSS-information
  • Plug-ins installeret i webbrowseren
  • IP-adresser der af cookies tidligere har været genkendt som "personer".

Har du spørgsmål til eller indvendinger mod denne privatlivspolitik, kontakt os på: kundeservice@vasco-electronics.dk.

Enheden, der placerer cookies på webstedets brugerens slutenhed og får adgang til dem, er operatøren af www.vasco-electronics.dk, som har den nedenstående adresse:

email

Vasco Electronics Selskab med begrænset ansvar S.K.A.

Pokoju 1 allé, CTA/350

31-548 Krakow

Polen